Ceník služeb   | Kontakt   

podoli.org

úvod

Občanské sdružení Podoli.org buduje na území Prahy neveřejnou datovou počítačovou síť která poskytuje připojení k internetu a navazuje na ideu datové sítě CZFree.Net. Provádíme výzkum, vývoj a testování nových informačních a komunikačních technologií s důrazem na využití v rámci sítě. Odstraňujeme informační bariéry způsobené nadnárodními komerčními organizacemi. Datovou síť nebudujeme oproti komerčním sítím za účelem zisku. Od samého začátku stojí u zrodu a dalšího vývoje nadšenci, nikoliv podnikatelé. Síť se řídí sadou technických pravidel, která určují, jak spolu jednotlivé počítače a podsítě komunikují. Kdokoliv se může na své náklady připojit a začlenit se. Sdílí se tak filozofie spřátelených sítí po celém světě.

top

technologie

Pro dosažení optimální rychlosti a propustnosti páteřních sítí používáme moderní technologie v závislosti na lokalitě a místních podmínkách. Náš centrální výchozí bod je připojen pomocí nově zbudované optické páteřní sítě, redundantně spojené z více jak 30km optických vláken u našeho ISP. Z tohoto důvodu jsou tzv. odezvy v rámci zprostředkování konektivity velmi příznivé a pohybuji se v řádech cca deseti ms. Pro páteřní sítě využíváme technologii optických spojů s kombinací rádiových spojů na fregnvenci 5,10 GHz.

top

možnosti připojení

Vaše připojení do sítě realizujeme pomocí ethernetové přípojky (kabel), nebo Wi-Fi zařízení (bezdrát) na jednom z našich přístupových bodů (AP). V případě připojení ethernetovou přípojkou je nutné mít ve vašem počítači volnou síťovou kartu. Při připojení přímo na Wi-Fi přístupový bod navíc přístupový modul (klientské HW AP) s anténou dosahující potřebného signálu.

top