Počet přístupů od 4.1.2007:20:00:

Ceník služeb   | Kontakt   

podoli.org
Často kladené dotazy
Co je to MAC adresa ?

Ethernetová adresa, také MAC (Media Access Control) adresa je 48 bitové číslo identifikující
konkrétní síťovou (ethernetovou) kartu či zařízení. Vyjadřuje se ve formě dvanáctimístného
znakového řetězce nebo se také píše jako šest hexadecimálních dvojic čísel oddělených dvojtečkami
nebo pomlčkou (např. 00:00:A4:65:FA:E4, 00-00-3C-35-DE-54).
Informaci o výrobci vaší MAC adresy zjistíte zadáním prvních tři dvojice na coffer.com/mac_find

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-19 22:21:44
Nastavení poštovního klienta

Pro korektní nastavení poštovního klienta (Outlook, Thunderbird, Mutt aj.) Zadávejte vždy poštovní server POP3 a nebo IMAP Vašeho poskytovatele. Server odchozí pošty nastavte na adresu imap.podoli.org. Server nevyžaduje autorizaci - je dostupný pouze z rozsahu podolské sítě. Pokud máte testovací provoz, tak server odchozí pošty SMTP server není dostupný!Pro lepší názornost uvedu příklad. Máte-li emailovou adresu mojejmeno@seznam.cz, pak si nastavíte server příchozí pošty na pop3.seznam.cz, server odchozí pošty na imap.podoli.org.


Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-24 20:21:17
Kdy nahlásit změnu MAC adresy?

Změnu MAC adresy nahlaste v případě, když měníte / přidáváte síťovou kartu, nebo HW zařízení, prostřednictvím něhož jste do sítě podoli.org připojeni (HW AP, Router ). Hlášení o nové MAC adrese zasílejte pokud možno s předstihem na informační email uvedený v kontaktních údajích. Do emailu uveďte jméno, číslo VS pro trvalé platby, který nám slouží jako identifikátor a požadavek na novou MAC adresu s poznámkou o typu zařízení. V případě, že měníte HW zařízení uveďte jakou MAC adresu máme ze systému vyřadit. Kompletní seznam MAC adresách, které evidujeme k vašemu účtu si můžete zobrazit po přihlášení.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-19 22:51:25
Jak uzavřít smlouvu o poskytování služeb – připojení k Internetu?

Služba je poskytována dle Všeobecných podmínek na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb. Kompletní ceník je uveden v sekci Ceník připojení. Dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ke stáhnutí.

Po provedení testovacího připojení si prosím stáhněte Smlouvu o poskytování datových služeb. Vyplněnou smlouvu se zvoleným tarifem, který Vám bude vyhovovat odešlete na adresu sídla sdružení podoli.org. Emailem je možné rovněž domluvit osobní převzetí smlouvy.
Po obdržení smlouvy budete zaevidováni v administračním systému Podoli.org a budete přiřazeni do rychlostního pásma odpovídajícího Vámi zvolenému datovému tarifu. Následně si vyžádejte v sekci Login o zaslání údajů pro přihlášení pomocí kterých můžete přistupovat do systému Podoli.org a kontrolovat svůj účet. Po přihlášení Vám budou zpřístupněny v menu další uživatelské sekce: denní, měsíční, roční přenesená data, platební předpisy a platby evidované k Vašemu účtu.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-19 21:37:16
Jak bezplatně vyzkoušet připojení k Internetu, prostřednictvím podoli.org?

V případě, že chcete připojení do datové sítě Podoli.org vyzkoušet, zaregistrujte se a postupujte dále dle pokynů v registraci. Vstup do registrace se nachází v pravého horním rohu. Registrace je určena pro uživatele, kteří chtějí bezplatně vyzkoušet připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě PODOLI.ORG.

Upozornění: Registrujte se pouze v případě, že nejste uživatel sítě podoli.org. Pokud jste uživatel a neznáte své heslo pro přihlášení do portálu, vyžádejte si ho odkazem v menu Login. Heslo Vám bude vygenerováno a zasláno na uvedený kontaktní email.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-19 22:55:36
Jak zjistit MAC adresu – fyzickou adresu počítače?

Pokud máte v počítači více síťových karet, vyberte MAC adresu té síťové karty, která vás spojuje s datovou sítí podoli.org.MAC adresa bude v systému uvedena jako Fyzická adresa ve tvaru xx-xx-xx-xx-xx-xx (nebo xx:xx:xx:xx:xx:xx).

Ve Windows 2000, XP zjistíte MAC adresu napsáním příkazu ipconfig /all v příkazové řádce (Start–> Spustit–>cmd a následně v černém okně napsáním ipconfig /all (před lomítkem je mezera).

Ve Windows95,98,Me zjistíte MAC adresu pomocí utility “winipcfg.exe“ (Start–> Spustit–> napíšu winipcfg), která dokáže vám zobrazí informace o nastavení sítě.

V linuxu zjistíte MAC adresu spuštěním konzole, příkazem su se přepněte na uživatele root a zadáte ifconfig. Pokud chcete zobrazit jen podstatné informace tak stačí ifconfig | grep HWaddr adresa je za popiskem HWadr.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-19 23:22:24
Mapování portů / veřejná IP

Tato část FAQ je určena pro zkušenější uživatele kteří chtějí na svém PC provozovat služby dostupné z internetu. Jelikož v síti se používá adresní rozsah 10.0.0.0/8, není možné se standardní cestou do sítě podoli.org “z venku“ připojit. Mapování portů je služba, která zajistí, že při příchodu požadavku na určitý port se tento požadavek přesměruje na jiný port do naší “lokální“ sítě. Pokud si například budete na Vašem PC chtít spustit www server, budete mapovat port 80. Pro případ SSH serveru si namapujete port 22. Pro mapování všech portů je k dispozici jedna veřejná IP adresa - nat.podoli.org, proto není možné veřejné porty volit libovolně. Při vytvoření nového mapovaného portu se veřejný port vygeneruje automaticky. Mapování portů je dostupné po přihlášení na www.podoli.org . Každý uživatel si může namapovat pouze 2 porty.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-21 00:31:42
Jaké hardwarové zařízení je potřeba k bezdrátovému připojení do sítě podoliorg?

Jaké hardwarové zařízení je potřeba k bezdrátovému připojení na frekvenčním pásmu 2,4 GHz do sítě podoliorg? Tento postup je určen pro klientské bezdrátové Wi-Fi připojení na přístupový bod pomocí technologie 802.11b, na frekvenčním pásmu 2,4 GHz. V případě, že máte přímou viditelnost z místa, kde máte počítač, na jeden z naších přístupových bodů (AP), doporučujeme zakoupit následující hardwarové zařízení. Zařízení je optimální do vzdálenosti < 500m.

CC&C WA-2204B MiniRouter 54Mbit AP/KL/Router/Br/Switch
Toto zařízení je kombinací Wi-Fi klienta/AP/Routeru. Zařízení umožňuje příjem signálu s přístupového bodu a připojení až čtyř dalších PC ve vaší domácnosti s možností vlastní adresní sítě NAT, která zvyšuje ochranu vašeho počítače oproti nechtěným útokům z Internetu.
Adresa obchodu: http://www.i4wifi.cz/img.asp?stiid=60

Pigtail 5 m RSMA - N/male (H155)
Kabel, který spojuje výše uvedený MiniRouter CC&C a externí anténu. Délka kabelu závisí na aktuální potřebě. Nedoporučujeme používat kabel delší než 5 metrů.
Adresa obchodu: http://www.i4wifi.cz/frame_main.asp?cls=stoitem&stiid=60

Panelová anténa TA PAN-14 PRO (2,4 GHz)
Anténa, na frekvenčním pásmu 2,4 GHz, se ziskem 13,5 dBi, která umožňuje optimální příjem signálu z přístupového bodu do zařízení MiniRouter CC&C. Anténa je včetně stožárové příchytky
Adresa obchodu: http://www.i4wifi.cz/frame_main.asp?cls=stoitem&stiid=39

Konzole na fasádu 25 cm (+ hmoždinky a vruty)
Kovový držák na zeď pro připojení antény. Průměr nosné trubky je 35 mm, vzdálenost trubky od zdi 25 cm. Konzole je dodávána včetně hmoždinek a vrutů pro uchycení.
Adresa obchodu: http://www.i4wifi.cz/frame_main.asp?cls=stoitem&stiid=113

Samo-vulkanizační páska 50cm
Samo-vulkanizační páska - pásek 50cm x 1,9 cm pro konečnou úpravu konektoru antény /kabelu proti vniknutí vlhkosti. Balení je pro jeden až tři konektory v závislosti na množství použité pásky.
Adresa obchodu: http://www.i4wifi.cz/frame_main.asp?cls=stoitem&stiid=286

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-19 22:21:44
Jak probíhá platba za připojení, pod jakým VS mám platit a komu?

Platba za poskytnuté služby probíhá zpětně, na základě vygenerované faktury. Faktura je elektronicky zasílána ve formátu pdf na kontaktní email, který jste uvedli ve smlouvě o poskytování služeb. Faktury společně se stavem zaplacení jsou rovněž k dispozici a ke stažení na portále www.podoli.org po přihlášeni. Veškeré platby provádějte pouze bankovním převodem na účet podoli.org 1769181001/5500. Faktury plaťte pod variabilním symbolem konkrétní faktury, nebo pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen pro platby prostřednictvím trvalého příkazu.
Oba dva variabilní symboly naleznete v pravém horním roku faktury. V případě opakované platby se špatným variabilním symbolem může být účtován manipulační poplatek dle platného ceníku. Systém kontroly plateb je plně automatizován, z tohoto důvodu dodržujte termín splatnosti faktur, aby nedošlo k automatickému odpojení vašeho účtu.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-26 21:54:09
Co se stane v případě nezaplacení faktury za Internet ?

V případě nezaplacení faktury po datu splatnosti, proběhne opakovaně informační emailové upozornění na kontaktní email s výzvou k zaplacení. Následně dojde k výraznému omezení využívání datové sítě s přesměrováním na stránky www.podoli.org s možností přihlášení a zobrazení nezaplacených faktur. V tomto režimu má uživatel poslední možnost krátkodobě zrušit blokaci a aktivovat Internet pro možnost proplacení nezaplacené faktury prostřednictvím Internet bankingu.

Při zaplacení faktury proběhne zrušení blokace do 24 hodin. Stahování bankovního výpisu probíhá (po-pá) 1x denně v 8 hodin ráno. Systém identifikuje platby pomocí variabilního symbolu a spáruje příchozí platbu k nezaplacené faktuře. Při špatně uvedeném variabilním symbolu, spárování automaticky neproběhne a faktura zůstane nezaplacená (bez předpisu) a čeká na ruční dohledání a spárování platby.

Celý systéme je plně automatizován a napojen na náš bankovní účet vedený u e-banky, informační systém AbraG3 a administrační systém sítě Podoli.org, kontrolující přístup do datové sítě.
Z tohoto důvodu plaťte prosím své faktury pod správným variabilním symbolem a ve splatnosti.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-02-27 00:02:37
Nastavení statické IP adresy počítače

tento návod popisuje STATICKÉ nastavení IP adresy ve vašem počítači. Statickou, neboli PEVNOU ip adresu si nastavte pouze v případě domluvy/konzultace s administrátorem sítě!
1) na vašem počítači zvolíte tlačítko start, zde najdete ovládací panely a otevřete je. Alternativně se do ovloádacích panelů dá dostat pomocí Tento počítač a volba Ovládací panely

Po otevření ovládacích panelů budete vidět přibližně toto okno

2)Poklepáním na síťová připojení se dostanete na toto okno a vyberete síťovou kartu kterou jste připojeni, nejspíše se bude jednat o připojení k místní síti kliknete pomocí pravého tlačítka myši, zvolíte vlastnosti - stejně jako na obrázku


3)zde vyberete protokol sítě internet (2) a kliknete na vlastnosti (3)


4) Zde je zobrazeno okno s nastavením. Nastavení IP adresy vám v případě potřeby sdělí administrátor sítě. Po nastavení hodnot potvrdíte tlačítkem OK (9)na obrázku je ukázkové nastavení, prosím tyto hodnoty si NENASTAVUJTE!

5) Zde také nastavení otvrdíte pomocí OK (8)
6) Pokud vše proběhlo správně, internet bude chodit!

Zpet na predchozi stranku


Last change 2007-03-19 23:19:55
Nastavení SMTP

Pokud používáte smtp server podoli imap.podoli.org pak pro Vás tento zápis není důležitý. V případě že máte ale smtp server vlastní, je třeba si povolit port 25 v administraci. Z důvodu spamování z naší sítě je jakékoliv spojení na portu 25 ve výchozím stavu zakázané. Pokud v administraci port 25 povolíte tak čekejte projevení změny po cca 1 hodině.

Zpet na predchozi stranku


Last change 2008-01-15 18:02:40